Om Rörelsen

Rörelsen består idag av sex koreografer där var och en bidrar med sin unika särprägel och förhållande till det kroppsliga. Det är en mångfacetterad organisation som både bejakar det individuella och det kollektiva, en inspirationsfylld kombination.  Sedan starten 2003 har vi verkat som en stärkande kraft och erbjudit Skånes konstliv ett flertal uppmärksammade projekt, föreställningar och festivaler.

En bärande idé i vår verksamhet är att skapa gemensamma projekt genom samverkan kring produktionsmedel. Under 2001 har detta varit Rörelsen -Rio och Scenkonstfestivalen 2011

Vi arbetar sedan 2004/2005 även inom Skånes Danskollegium som består av oss, Dansstationen, Skånes Dansteater, Danscentrum Syd och Memory Wax. Här organiserar vi internationella koreografvistelser i Malmö, i samarbete med Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram i Malmö

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s