Non Blonds 2013

Med samarbetsprojektet Non Blondes vill Rörelsen skapa ett underhållande och provocerande dansteaterstycke där vi reflekterar kring den svenska identiteten och ifrågasätter grunderna till det vi betraktar som svenskt eller osvenskt. Projektet vill undersöka nationalismens grundsatser och motsätta sig dem: Vi vill belysa den mångkultur som Sverige har idag.

Vad är då kärnan i den svenska identiteten? Är det en stereotyp, en chimär? Eller är det ett liberalt tänkande, blommor i blonda hår, husvagnsemester, sexuell frihet? Detta är frågor som Wendy Houston ska utforska tillsammans med Rörelsens medlemmar, vilka alla är svenska på ett sätt men ändå inte alls…

Följ oss under våren och sommaren 2013!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s