Rörelsen -Rio

Projekt RÖRELSEN-Rio är ett internationellt samarbetsprojekt som syftar till att förstärka relationerna med våra samarbetsparter i Brasilien, till att bredda vårt kontaktnaät och till att lägga grunderna för regelbundna utbyten av dansresidens mellan Rio de Janeiro/Brasilien och Malmö/Skåne. Rörelsen har blivit inbjuden av organisationer i Brasilien att co-producera ett tre-veckors konstnaärligt residens i Rio de Janeiro och Viçosa för sina medlemmar. Projektet utförs inom ramen för Rörelsens kontinuerliga arbete med att utveckla fasta relationer till organisationer i andra länder för regelbundna utbyten och samarbeten. Projektet är en frukt av det utvecklingsarbete medlemmarna genomförde på Performing Arts Forum i Frankrike 2010.

Projektet bestod av följande moment:

•    Medlemmarnas deltagande som guest-artists och gästföreläsare på ett internationellt
seminarium vid UNIRIO (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), 12-17
september 2011;

•    Residens på UNIRIOs musik- och teatercampus under samma period. Tillgång till
fakultetens repetitionsstudior.

•    En gemensam föreställning med medlemmarnas solos och duos, på teatern i UNIRIO,
den 16 september.

•    Ett konstnärsresidens på Centro Coreográfico do Rio de Janeiro, 18-23 september

•    Ett publikt Artist Talk på Centro Coreográfico, där vi bjuder in scenkonstnärer för
arbeta med hur vi utvecklar mer och bättre internationella utbyten och residens.
Genomförs den 20/9.

•    Workshops på dansavdelningen vid UFV (Universidade Federal de Viçosa) 24 och 25
september.

• Studiebesök på kursgårdar och andra möjliga samarbetsparter i Minas Gerais-
regionen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s